Kalkulator podatkowy

Kalkulator Podatkowy

Nasz kalkulator podatkowy wskaże możliwe do odliczenia koszty związane z
prowadzeniem firmy, na okoliczność zakupu pojazdu w kredycie, pożyczce lub leasingu.

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Państwu podjąć właściwe decyzje w swoich firmach.

Kalkulator został zatwierdzony przez dyplomowaną księgową, panią Magdalenę Mikiciuk, tel. 505 031 409.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Magdą


W JAKI SPOSÓB ROZLICZASZ SIĘ Z US?
JAKIM DOKUMENTEM KUPUJESZ SAMOCHÓD LUB MOTOCYKL?
CZY JESTEŚ PŁATNIKIEM PODATKU VAT?
JAKI POJAZD KUPUJESZ?
CZY POJAZD KTÓRY KUPUJESZ KOSZTUJE WIĘCEJ NIŻ 134.529,15 PLN NETTO?
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ FINANSUJESZ KREDYTEM/POŻYCZKĄ CZY LEAISNGIEM
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ FINANSUJESZ KREDYTEM/POŻYCZKĄ CZY LEAISNGIEM
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu netto powiększoną o 50% VAT, amortyzując go,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od razu w całości jako VAT naliczony,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty ekploatacyjne - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK dochodowy - całą cenę polisy komunikacyjnej,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od paliwa.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W LEASINGU ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu netto powiększoną o 50% VAT oraz prowizję i odsetki leasingodawcy - wszystko łacznie w ratach leasingu,
 • REJESTR VAT - 50% VAT rozłożone w czasie w ratach leasingu, jako VAT naliczony,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty ekploatacyjne - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK dochodowy - całą cenę polisy komunikacyjnej,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od paliwa.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - 150.000 PLN wartości pojazdu, amortyzując go,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od razu w całości jako VAT naliczony,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty ekploatacyjne - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna, ale w zakresie AC z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja sumy ubezpieczenia pojazdu względem limitu 150.000 PLN (lub względem 134.529,15 PLN jeśli suma ubezpieczenia na polisie jest od wartości netto),
 • REJESTR VAT - 50% VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od paliwa.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W LEASINGU ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - 150.000 PLN jako koszt od przychodu, w ratach leasingu, pierwsza rata stanowi koszt jednorazowy, każda rata z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja ceny pojazdu netto względem limitu 150.000 PLN. Limit ten nie dotyczy części odsetkowej raty.*
 • REJESTR VAT - 50% VAT rozłożone w czasie w ratach leasingu, jako VAT naliczony,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty ekploatacyjne - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna, ale w zakresie AC z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja sumy ubepzieczenia pojazdu względem limitu 150.000 PLN (lub względem 134.529,15 PLN jeśli suma ubezpieczenia na polisie jest od wartości netto),
 • REJESTR VAT - 50% VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od paliwa,
* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2019 r. o sygn. 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR, w której organ wskazał, że „opłaty wynikające z umów leasingu podlegają ograniczeniu (…) w części dotyczącej spłaty wartości samochodu osobowego. Limit ten nie dotyczy części odsetkowej tych opłat. W rezultacie Wnioskodawca (…) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość opłaty wynikającej z umowy leasingu odpowiadającą tzw. "części odsetkowej".

Nie ukrywamy, że niniejszy przypadek jest jednym z najbardziej skomplikowanych spośród wszystkich tutaj rozpatrywanych. Można odnieść wrażenie, że ustawodawca chciał 'uprościć' życie podatnikom. ;) Powodzenia!

Na poparcie naszego spostrzeżenia, prosimy dla przykładu zapoznać się z interpretacją zasad odliczania nadwyżki VAT przy zakupie w leasingu pojazdu osobowego droższego niż 134.529,15 PLN netto:
Leasingobiorca ma prawo do odliczenia wyłącznie 50% kwoty podatku VAT od wszystkich rat leasingowych . Nieodliczony podatek VAT będzie stanowił koszt uzyskania przychodu zgodnie z proporcją, która stosowana jest do raty kapitałowej. Potwierdzeniem powyższego jest m.in. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 października 2019 r. o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.339.2019.2.AT: „(…) wartość samochodu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o u.p.d.o.p. należy określić mając na względzie art. 16 ust. 5a u.p.d.o.p., z którego wynika, że obejmuje ona również podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. W związku z powyższym stwierdzić należy, że nieodliczony podatek VAT od części raty kapitałowej podlega limitowaniu, proporcją o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a u.p.d.o.p.”.
CZY POJAZD CIĘŻAROWY KUPUJESZ W KREDYCIE/POŻYCZCE CZY W LEASINGU OPERACYJNYM?
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu netto amortyzując go (lub na raz w postaci amortyzacji jednorazowej),
 • REJESTR VAT - cały VAT jednorazowo w całości jako VAT naliczony,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne, w tym paliwo, w wysokości 100% ceny zakupu netto,
 • PODATEK DOCHODOWY - całą cenę polisy AC/OC.
 • REJESTR VAT - cały VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - cały VAT od paliwa.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W LEASINGU OPERACYJNYM ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu netto w ratach leasingu, w tym prowizję i odsetki leasingodawcy, pierwsza rata stanowi koszt jednorazowy,
 • REJESTR VAT - cały VAT w ratach leasingu w całości jako VAT naliczony, VAT od pierwszej raty jednorazowo
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne, w tym paliwo, w wysokości 100% ceny zakupu netto,
 • PODATEK DOCHODOWY - całą cenę polisy AC/OC.
 • REJESTR VAT - cały VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - cały VAT od paliwa.
JAKI POJAZD KUPUJESZ?
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ KOSZTUJE WIĘCEJ NIŻ 150.000 PLN?
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ FINANSUJESZ KREDYTEM/POŻYCZKĄ CZY LEASINGIEM?
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ FINANSUJESZ KREDYTEM/POŻYCZKĄ CZY LEASINGIEM?
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu brutto, amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w wysokości 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W LEASINGU ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu brutto oraz prowizję i odsetki - wszystko łacznie w ratach leasingu, pierwsza rata stanowi koszt jednorazowy,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w wysokości 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - 150.000 PLN wartości pojazdu, amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w wysokości 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna, ale w zakresie AC z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja sumy ubepzieczenia pojazdu względem limitu 150.000 PLN
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W LEASINGU OPERACYJNYM ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - 150.000 PLN jako koszt od przychodu w tym prowizję i odsetki leasingodawcy - wszystko łacznie w ratach leasingu, pierwsza rata stanowi koszt jednorazowy, każda rata z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja ceny pojazdu netto względem limitu 150.000 PLN,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w wysokości 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna, ale w zakresie AC z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja sumy ubezpieczenia pojazdu względem limitu 150.000 PLN
CZY POJAZD CIĘŻAROWY KUPUJESZ W KREDYCIE/POŻYCZCE CZY W LEASINGU OPERACYJNYM?
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu brutto, amortyzując go (możliwa amortyzacja jednorazowa),
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w 100% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - paliwo w całości,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W LEASINGU ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu brutto w ratach leasingu, w tym prowizję i odsetki leasingodawcy, pierwsza rata stanowi koszt jednorazowy,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne, w wysokości 100% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - paliwo w całości,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości.
CZY JESTEŚ PŁATNIKIEM PODATKU VAT?
JAKI POJAZD KUPUJESZ?
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ KOSZTUJE WIĘCEJ NIŻ 150.000 PLN?
JAKCZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ FINANSUJESZ KREDYTEM/POŻYCZKĄ CZY LEASINGIEM FINANSOWYM?
Uwaga! Przy FV VAT Marża jak i umowie kupna-sprzedaży, można realizować zakup w leasingu
operacyjnym poprzez zwięszenie ceny zakupu o 23% VAT (FV) lub doliczenie 23% VAT do rat
leasingu (umowa kupna-sprzedaży), ale ponieważ jest to zupełnie bezzasadne finansowo, nie rozpartujemy
takiego scenariusza.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty ekploatacyjne - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od paliwa.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W LEASINGU FINANSOWYM ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - odsetki i prowizję leasingodawcy - tak jak przy księgowaniu kredytu,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty ekploatacyjne - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości,
 • REJESTR VAT - VAT od odsetek leasingu, jednorazowo na podstawie oddzielnej FV od leasingodawcy,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od paliwa.
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ FINANSUJESZ KREDYTEM/POŻYCZKĄ CZY LEASINGIEM FINANSOWYM?
Uwaga! Przy FV VAT Marża jak i umowie kupna-sprzedaży, można realizować zakup w leasingu
operacyjnym poprzez zwięszenie ceny zakupu o 23% VAT (FV) lub doliczenie 23% VAT do rat
leasingu (umowa kupna-sprzedaży), ale ponieważ jest to zupełnie bezzasadne finansowo, nie rozpartujemy
takiego scenariusza.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - 150.000 PLN wartości pojazdu, amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty ekploatacyjne - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna, ale w zakresie AC z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja sumy ubepzieczenia pojazdu względem limitu 150.000 PLN
 • REJESTR VAT - cały VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od paliwa.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W LEASINGU FINANSOWYM ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - 150.000 PLN wartości pojazdu, amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - odsetki i prowizję leasingodawcy - tak jak przy księgowaniu kredytu,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty ekploatacyjne - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% od łącznej kwoty: ceny zakupu netto plus 50% VAT niepodlegającego rozliczeniu w rejestrze VAT,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna, ale w zakresie AC z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja sumy ubepzieczenia pojazdu względem limitu 150.000 PLN
 • REJESTR VAT - VAT od odsetek leasingu, jednorazowo na podstawie oddzielnej FV od leasingodawcy,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - 50% VAT od paliwa.
CZY POJAZD CIĘŻAROWY KUPUJESZ W KREDYCIE/POŻYCZCE CZY W LEASINGU FINANSOWYM?
Uwaga! Przy FV VAT Marża jak i umowie kupna-sprzedaży, można realizować zakup w leasingu
operacyjnym poprzez zwięszenie ceny zakupu o 23% VAT (FV) lub doliczenie 23% VAT do rat
leasingu (umowa kupna-sprzedaży), ale ponieważ jest to zupełnie bezzasadne finansowo, nie rozpartujemy
takiego scenariusza.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu amortyzując go (możliwa amortyzacja jednorazowa),
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w 100% ceny zakupu netto,
 • PODATEK DOCHODOWY - paliwo w 100% ceny zakupu netto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości.
 • REJESTR VAT - cały VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - cały VAT od paliwa.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W LEASINGU FINANSOWYM ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartości pojazdu, amortyzując go (możliwa amortyzacja jedorazowa),
 • PODATEK DOCHODOWY - odsetki i prowizję leasingodawcy - tak jak przy księgowaniu kredytu,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w 100% ceny zakupu netto,
 • PODATEK DOCHODOWY - paliwo w 100% ceny zakupu netto,
 • PODATEK DOCHODOWY - całą cenę polisy AC/OC.
 • REJESTR VAT - VAT od odsetek leasingu, jednorazowo na podstawie oddzielnej FV od leasingodawcy,
 • REJESTR VAT - cały VAT od kosztów eksploatacyjnych,
 • REJESTR VAT - cały VAT od paliwa.
JAKI POJAZD KUPUJESZ?
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ KOSZTUJE WIĘCEJ NIŻ 150.000 PLN?
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ FINANSUJESZ KREDYTEM/POŻYCZKĄ CZY LEASINGIEM FINANSOWYM?
Uwaga! Przy FV VAT Marża jak i umowie kupna-sprzedaży, można realizować zakup w leasingu
operacyjnym poprzez zwięszenie ceny zakupu o 23% VAT (FV) lub doliczenie 23% VAT do rat
leasingu (umowa kupna-sprzedaży), ale ponieważ jest to zupełnie bezzasadne finansowo, nie rozpartujemy
takiego scenariusza.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu, amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w wysokości 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W LEASINGU FINANSOWYM ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu, amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - odsetki i prowizję leasingodawcy - tak jak przy księgowaniu kredytu,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w wysokości 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości.
 • PODATEK DOCHODOWY - równowartość VAT od odsetek leasingu, jednorazowo na podstawie oddzielnej FV od leasingodawcy.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - 150.000 PLN wartości pojazdu, amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w wysokości 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna, ale w zakresie AC z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja sumy ubepzieczenia pojazdu względem limitu 150.000 PLN
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W LEASINGU FINANSOWYM ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - 150.000 PLN wartości pojazdu, amortyzując go,
 • PODATEK DOCHODOWY - odsetki i prowizję leasingodawcy - tak jak przy księgowaniu kredytu,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w wysokości 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - zakup paliwa - 75% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna, ale w zakresie AC z uwzględnieniem ograniczenia do proporcji jaką stanowi relacja sumy ubepzieczenia pojazdu względem limitu 150.000 PLN
 • PODATEK DOCHODOWY - równowartość VAT od odsetek leasingu, jednorazowo na podstawie oddzielnej FV od leasingodawcy.
CZY POJAZD OSOBOWY, KTÓRY KUPUJESZ FINANSUJESZ KREDYTEM/POŻYCZKĄ CZY LEASINGIEM FINANSOWYM?
Uwaga! Przy FV VAT Marża jak i umowie kupna-sprzedaży, można realizować zakup w leasingu operacyjnym poprzez zwięszenie ceny zakupu o 23% VAT (FV) lub doliczenie 23% VAT do rat
leasingu (umowa kupna-sprzedaży), ale ponieważ jest to zupełnie bezzasadne finansowo, nie rozpartujemy
takiego scenariusza.
CZY POJAZD CIĘŻAROWY KUPUJESZ W KREDYCIE/POŻYCZCE CZY W LEASINGU FINANSOWYM?
Uwaga! Przy FV VAT Marża jak i umowie kupna-sprzedaży, można realizować zakup w leasingu
operacyjnym poprzez zwięszenie ceny zakupu o 23% VAT (FV) lub doliczenie 23% VAT do rat
leasingu (umowa kupna-sprzedaży), ale ponieważ jest to zupełnie bezzasadne finansowo, nie rozpartujemy
takiego scenariusza.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W KREDYCIE LUB POŻYCZCE ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartość pojazdu, amortyzując go (możliwa amortyzacja jednorazowa),
 • PODATEK DOCHODOWY - prowizję i odsetki banku zgodnie z harmonogramem,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w 100% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - paliwo w całości,
 • PODATEK DOCHODOWY - polisa komunikacyjna w całości.
PRZY ZAKUPIE SWOJEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W LEASINGU FINANSOWYM ODLICZYSZ:
 • PODATEK DOCHODOWY - całą wartości pojazdu, amortyzując go (możliwa amortyzacja jedorazowa),
 • PODATEK DOCHODOWY - odsetki i prowizję leasingodawcy - tak jak przy księgowaniu kredytu,
 • PODATEK DOCHODOWY - koszty eksploatacyjne w 100% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - paliwo w 100% ceny zakupu brutto,
 • PODATEK DOCHODOWY - całą cenę polisy AC/OC.
 • PODATEK DOCHODOWY - równowartość VAT od odsetek leasingu, jednorazowo na podstawie oddzielnej FV od leasingodawcy.
Zakup pojazdu, bez względu na formę finansowania, nie będzie miał żadnego wpływu na podatki Twojej firmy.
Jeśli jesteś płatnikiem VAT i kupujesz pojazd na FV VAT 23%, odliczysz 50% VAT-u od zakupu.
Copyright © 2019 ALTA