Kredyt czy leasing

KREDYT CZY LEASING
(stan na 2023 r.)

JEŚLI NIE MASZ CZASU CZYTAĆ PONIŻSZEGO ARTYKUŁU, PAMIĘTAJ ŻE:
 • od 01.01.2019 r. odliczenia podatkowe przy zakupie pojazdu osobowego w kredycie, leasingu, pożyczce, leasingu zwrotnym, leasingu finansowym, za gotówkę – są takie same,
 • w kredycie i w leasingu wszystkie koszty obsługi (paliwo, opony, polisy, naprawy, wyposażenie) odlicza się tak samo, tj. 75% kwoty netto,
 • jednorazowo w koszty oraz jako VAT naliczony w całości, można zakwalifikować tylko zakup pojazdu ciężarowego lub specjalnego (bankowóz, wóz strażacki, etc.), tylko na kredyt lub gotówką, tzw. amortyzacja jednorazowa,
 • ‘na szybko’ koszty przy zakupie auta osobowego można wygenerować tylko w leasingu operacyjnym (faktura zakupu VAT 23%) przy dużej wpłacie własnej. Ta wpłata stanowi koszt jednorazowy,
 • koszty jednorazowe, o których mowa powyżej można jeszcze zwiększyć ustawiając płatność kwoty wykupu w tym samym czasie co wpłata własna (płatność wykupu z góry),
 • maksymalna wpłata własna w leasingu operacyjnym to 45%,
 • możliwość wcześniejszej spłaty i anulowania odsetek w leasingu operacyjnym są ograniczone a w ciągu pierwszych 24 miesięcy trwania umowy - niemożliwe,
 • zerwanie umowy leasingu w ciągu pierwszych 24 m-cy (także szkoda całkowita), powoduje konieczność zapłaty z góry wszystkich rat z odsetkami, za cały pozostały okres leasingu,
 • w leasingu często nie decydujemy: gdzie ubezpieczamy, gdzie serwisujemy, gdzie naprawiamy, trzeba mieć także pozwolenia na wyjazd za granicę lub prowadzenie pojazdu przez wskazaną osobę,
 • w leasingu płaci się za wskazanie użytkownika pojazdu na okoliczność wykonania zdjęcia z fotoradaru, potocznie zwane: podwójnym mandatem,
 • w kredycie lub pożyczce wcześniejsza spłata częściowa lub całkowita jest możliwa w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny a wszystkie odsetki od spłaty się anulują.
 • leasing finansowy z reguły jest najdroższą formą finansowania, gdyż do kosztów bazowych (prowizja, odsetki) dochodzi VAT od odsetek.
 • AUTO Z USA?
  WARTO SPRAWDZIĆ 'BEZWYPADKOWĄ' HISTORIĘ NA HTTPS://AUTOASTAT.COM, HTTPS://BIDFAX.INFO


GDZIE MOŻNA ODLICZYĆ WIĘKSZE KOSZTY?

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu, na czym polegają praktyczne różnice pomiędzy kredytem/pożyczką i leasingiem. Pod tym pojęciem będziemy przyjmowali leasing operacyjny. Pod pojęciem ‘kredyt’ może istnieć pożyczka, rozliczana podatkowo tożsamo. Postaramy się odpowiedzieć, który rodzaj finansowania jest lepszy dla danego przedsiębiorstwa. Analizując poniższą tematykę, należy pamiętać, że różni przedsiębiorcy różnie będą definiowali pojęcie „lepszy”. Zakładamy użytkowanie mieszane tj. na potrzeby firmy i prywatnie.

Od 01.01.2019 r. dotychczas dość skomplikowana kwestia odliczeń podatkowych przy zakupie pojazdu osobowego na kredyt lub w leasingu bardzo się uprościła. Obecnie można zaliczyć maksymalnie 150.000 PLN do kosztów uzyskania przychodu, w tym już ma być wliczone 50% VAT-u, gdy zakup realizujemy na podstawie faktury VAT 23%.

PRYKŁADY:

 1. Samochód osobowy kupiony za cenę 100.000 PLN netto + 23.000 PLN VAT.
  • W kredycie/pożyczce odliczymy:
   • 115.500 PLN – amortyzacja,
   • 11.500 PLN – VAT jednorazowo,
   • odsetki i prowizja banku,
   • koszty eksploatacyjne – 75% kwoty netto, cały VAT.
   • PISZĄC TUTAJ 'CAŁY VAT' MAMY NA MYŚLI 50% VAT DO REJESTRU VAT I 50% DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU (PIT) - I TAK WE WSZYSTKICH PRZYKŁADACH PONIŻEJ
  • W leasingu odliczamy:
   • 115.500 PLN w ratach leasingu,
   • 11.500 PLN – VAT w ratach leasingu,
   • wpłata własna – koszt jednorazowy,
   • 0 PLN odsetki i prowizja gdyż są już wliczone w raty leasingu,
   • koszty eksploatacyjne – 75% kwoty netto, cały VAT.
 2. Samochód osobowy kupiony za 50.000 PLN na fakturę VAT-marża.
  • W kredycie/pożyczce odliczymy:
   • 50.000 PLN – amortyzacja,
   • odsetki i prowizja banku,
   • koszty eksploatacyjne – 75% kwoty netto, cały VAT.
  • W leasingu odliczamy:
   • leasing operacyjny niemożliwy,
   • w leasingu finansowym odliczymy:
   • 50.000 PLN – amortyzacja,
   • odsetki leasingodawcy,
   • VAT od odsetek leasingu – koszt dodatkowy,
   • koszty eksploatacyjne – 75% kwoty netto, cały VAT.
 3. Samochód osobowy kupiony za 200.000 PLN netto + 46.000 PLN VAT.
  • W kredycie/pożyczce odliczymy:
   • 150.000 PLN – amortyzacja w tym 23.000 VAT bez prawa odliczenia,
   • 23.000 PLN – VAT jednorazowo,
   • odsetki i prowizja banku,
   • koszty eksploatacyjne – 75% kwoty netto, cały VAT,
   • ubezpieczenia dobrowolne np. AC, GAP proporcjonalnie do limitu 150.000 PLN, w naszym przykładzie cena wynosi 200.000 PLN, limit wynosi 150.000 PLN, więc proporcja wynosi 75%. Zatem jeśli cena polisy AC wyniesie 10.000 PLN, zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu tylko 7.500 PLN.
  • W leasingu odliczamy:
   UWAGA! Przy zakupie w leasingu część raty jaką możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynika z proporcji pomiędzy ceną pojazdu brutto (dla płatnika VAT będzie to kwota 223.000 PLN a dla nie VATowca 246.000 PLN) a limitem 150.000 PLN. Jak wcześniej podaliśmy, w tym przykładzie proporcja wynosi 67,26%. Zatem zarówno od wpłaty własnej (inaczej: czynsz inicjalny, pierwsza rata) jak i rat leasingowych można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu tylko 67,26% ich wysokości.
   • np. wpłata własna 10.000 PLN, w koszty tylko 6.726 PLN,
   • np. rata 2.000 PLN, w koszty tylko 1.345,20 PLN.
   • 150.000 PLN w ratach leasingu,
   • 23.000 PLN – VAT w ratach leasingu,
   • wpłata własna – koszt jednorazowy,
   • 0 PLN odsetki i prowizja gdyż są już wliczone w raty leasingu,
   • koszty eksploatacyjne – 75% kwoty netto, cały VAT.
 4. Samochód osobowy kupiony za 134.529,15 PLN netto + 30.941,70 PLN VAT.

  PRZYPADEK SZCZEGÓLNY

  W tym przypadku można odliczyć wszystko a jednocześnie stanowi to maksymalną kwotę odliczeń od przychodu i VAT jaką przewiduje znowelizowana ustawa.
  • W kredycie/pożyczce odliczymy:
   • 150.000 PLN – amortyzacja, w tym 15.470,85 PLN VAT bez prawa odliczenia,
   • 15.470,85 PLN – VAT jednorazowo,
   • odsetki i prowizja banku,
   • koszty eksploatacyjne – 75% kwoty netto, cały VAT.
  • W leasingu odliczamy:
   • 150.000 PLN w ratach leasingu,
   • 15.470,85 PLN – VAT w ratach leasingu,
   • 0 PLN odsetki i prowizja gdyż są już wliczone w raty leasingu,
   • koszty eksploatacyjne – 75% kwoty netto, cały VAT.
 5. UWAGA! W przypadku pojazdów elektrycznych wspomniany limit nie wynosi 150.000 PLN ale 225.000 PLN.

  Na firmy, które rozliczają się z US w formie ryczałtu lub karty podatkowej, zakup pojazdu nie będzie miał żadnego wpływu na podatki.

  Powstaje pytanie, które zadamy bardzo kolokwialnie:
  CZY MOŻNA Z POWYŻSZEGO COŚ JESZCZE WYCISNĄĆ?

  Odpowiedź brzmi TAK, ale ….

  Pamiętajmy, że limit 150.000 PLN dotyczy odpisów amortyzacyjnych od pojazdów osobowych. Zatem prowizja i odsetki od kredytu nie są amortyzacją zatem można je zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, nawet jeśli wyczerpaliśmy limit 150.000 PLN z tytułu amortyzacji.

  Ale UWAGA (!!!), kluczowym w takim przypadku jest interpretacja US, która mówi że chodzi o ‘pojazd kompletny, zdatny do użytkowania’. Co to oznacza?

  Prowizja banku i odsetki naliczone przed przekazaniem pojazdu do użytkowania w firmie, innymi słowy przed zaliczeniem pojazdu do ewidencji środków trwałych stanowią koszt, który powiększa amortyzację. Podkreślę, rozpatrujemy tylko przypadki pojazdu w cenie wyższej niż 134.529,15 PLN netto. Kilka ciekawych wersji na tę okoliczność:

  1. Pojazd fabrycznie nowy.
   Podpisujemy umowę kredytu w dniu 04.01.2019 r. Otrzymujemy z salonu FV zakupu w dniu 04.01.2019 r. Rejestrujemy auto w dniu 07.01.2019 r. Pierwsze odsetki będziemy płacili dopiero za miesiąc wraz z pierwszą ratą, zatem wszystkie odsetki będzie można zaliczyć do kosztów, gdyż zostaną naliczone po skierowaniu kompletnego pojazdu do użytkowania w firmie. Z kolei prowizja banku została naliczona w dniu podpisania umowy kredytowej, tj. 04.01.2017 r., przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu w firmie. Wcześniej auto nie spełniało warunków dopuszczających do użytkowania. Nie miało dowodu rejestracyjnego. W takim przypadku prowizja banku nie będzie mogła stanowić kosztów uzyskania przychodu, de facto kosztu operacyjnego.

   Przypadek szczególny powyższej wersji: kredyt 50/50.
   Odsetki 0%, prowizja banku bardzo wysoka. Jeśli nie dopilnujemy aby umowa kredytu miała datę 07.01.2019 r. to prowizja ‘przepadnie’ jako koszt kwalifikowany i nie zmniejszy naszego przychodu a co za tym idzie dochodu, w konsekwencji zapłaconego do US podatku

  2. Pojazd używany, zarejestrowany w Polsce.
   Podpisujemy umowę kredytu w dniu 04.01.2019 r. Otrzymujemy z komisu FV zakupu w dniu 04.01.2019 r. Rejestrujemy auto w dniu 07.01.2019 r. Pierwsze odsetki będziemy płacili dopiero za miesiąc wraz z pierwszą ratą, zatem wszystkie odsetki będzie można zaliczyć do kosztów, j.w. Prowizja banku została naliczona w dniu podpisania umowy kredytowej, tj. 04.01.2017 r., ale pojazd miał dowód rejestracyjny, był dopuszczony do ruchu i klient mógł go użytkować już od dnia 04.01.2019 r. (komis tylko czekał na przelew środków z banku). W takim przypadku prowizja banku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

  3. Pojazd używany zza granicy.
   Podpisujemy umowę kredytu w dniu 04.01.2019 r. Otrzymujemy z komisu FV zakupu, wraz z kompletem dokumentów do rejestracji w dniu 04.01.2019 r. Rejestrujemy auto w dniu 07.01.2019 r. Pierwsze odsetki będziemy płacili dopiero za miesiąc wraz z pierwszą ratą, zatem wszystkie odsetki będzie można zaliczyć do kosztów, j.w. Prowizja banku została naliczona w dniu podpisania umowy kredytowej, tj. 04.01.2017 r., ale pojazd nie miał polskiego dowodu rejestracyjnego, nie był dopuszczony do ruchu i klient nie mógł go użytkować od 04.01.2019 r. W takim przypadku prowizja banku nie będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

  Zatem zakup w kredycie przy wykorzystaniu maksymalnego limitu odliczeń pozwoli dodatkowo odliczyć odsetki prowizję banku, nawet ponad przedmiotowy limit 150.000 PLN.

  DLACZEGO LEAISNG 105% NA 3 LATA JEST NIEMOŻLIWY

  Wystarczy pamiętać, że firma leasingowa aby zrealizować dla nas umowę leasingu operacyjnego musi od kogoś pożyczyć pieniądze. Zazwyczaj pożycza z banku (rzadziej emituje obligacje). Sprawdzamy stopę WIBOR, która jest deklaratywną stopą oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. W rzeczywistości środki są pożyczane między bankami za nieco wyższą cenę. Zatem jeśli WIBOR 3M wynosi np. 1,8% to możemy zakładać, że bank sprzedaje innej instytucji finansowej środki za 2,5% rocznie. Skoro firma leasingowa musi zapłacić za środki 2,5% rocznie (w dużym uproszczeniu 7,5% za 3 lata, nie stosujemy malejącego kapitału, gdyż zadłuża się permanentnie na działalność operacyjną) to jak może sprzedać Nam w leasingu za 5% na 3 lata, czyli 1,66% rocznie. Tylko ta czynność narażała by leasingodawcę na straty a gdzie jeszcze pensje, biura, rachunki, podatki, itd., itp. Musiałby istnieć przysłowiowy wujek Sam, który rozdawał by pieniądze za darmo. Gdyby istniał na pewno słyszelibyście o kolejkach pod jego oknem 😊.

  Dlaczego zatem większość przedsiębiorców, doskonale liczących każdy gorsz we własnych firmach, twardo stąpających w rynkowych realiach w Polsce wierzy, że akurat im duża instytucja właśnie podarowała za darmo pieniądze?

  Powody mogą być trzy:
  1. sprytnie skomponowana i wydrukowana oferta,
  2. żniwa podatkowe, zazwyczaj w listopadzie,
  3. koszty ukryte w cenie pojazdu.


  Odpowiedzi:
  1. sprytnie skomponowana i wydrukowana oferta
   Na szybko przygotowaliśmy następującą ofertę:
   • pojazd fabrycznie nowy,
   • cena 100.000 PLN netto,
   • wpłata 20%,
   • wykup 1%,
   • okres 36 m-cy,
   • rata 2.422 PLN netto,
   • dołączone wszystkie możliwe dodatki,
   • AC we własnym zakresie, nie płatne w ratach leasingu – to ważne,
   • SUMA OPŁAT 105,77%

   A teraz na chłopski rozum:
   • wszystkie dodatki i ubezpieczenia doliczone do leasingu to kwota 197,38 PLN miesięcznie,
   • zatem nasza miesięczna rata nie stanowi tylko 2.422 PLN netto (ta część jest na samochód) ale powiększona o ubezpieczenia wyniesie 2.619 PLN.
   • wpłacamy leasingodawcy 20.000 PLN netto, czyli z naszych środków jest 20.000 PLN netto,
   • pożyczamy od leasingodawcy 100.000 PLN – 20.000 PLN (nasze) = 80.000 PLN,
   • wykup też pożyczamy (2.000 PLN netto) i oddajemy na koniec finansowania, stąd nie traktujemy tego jako środki własne,
   • rata 2.619 PLN x 35 m-cy = 91.665 PLN netto + wykup 2.000 PLN netto = 93.665 PLN tyle zapłacimy leasingodawcy,
   • 80.000 PLN pożyczone od leasingodawcy versus 93.665 PLN które oddamy w ratach daje 117,08% (!!!)

   Na 20 lat naszej pracy w branży takiej prostej kalkulacji dokonało we własnym zakresie co najwyżej kilku naszych klientów! Absolutna większość stwierdza ‘u Pana jest drogo, ja mam 105% u konkurencji’ 😉. Magia reklamy, marketingu, upraszczania, podkreślania tylko tego na co chcemy zwrócić uwagę klienta daje takie właśnie rezultaty. Tłumi jasne myślenie polskich przedsiębiorców. Nie dajcie się!

   Gdybyśmy doliczyli jeszcze AC w leasingu, zapewne suma opłat przeznaczona na pojazd zeszła by do przedmiotowych 105% na 3 lata, ale bez uwzględnienia ‘dodatków’ zaprezentowanych w ofercie oddzielnie.

   Jak zauważyliście, takie wartości można osiągnąć tylko, gdy suma dodatkowych opłat w leasingu będzie relatywnie duża.

   Ze składkami AC w leasingu również są ciekawe historie, gdyż w pierwszym roku użytkowania można spotkać się z ceną dumpingową. Jest to dość powszechne. Natomiast mało który przedsiębiorca sprawdza po 11 miesiącach jaka oferta czeka na niego w kolejnym roku. Upust zastosowany w pierwszym roku trzeba sobie jakoś odbić. Zadzwońcie – pogadamy, ten artykuł przecież nie dotyczy AC.

  2. żniwa podatkowe, zazwyczaj w listopadzie.
   Może się zdarzyć, że przewidując swój dochód na koniec roku podatkowego, leasingodawca stwierdzi, że będzie miał do zapłacenia bardzo duży podatek. Może więc promocyjną akcją leasingową pozbyć się nadwyżki aktywów i szybko zwiększyć liczbę środków trwałych przeznczonych do amortyzacji a co za tym idzie zmniejszyć wymiar podatku do zapłacenia do US. Takie oferty zdarzają się ekstremalnie rzadko, zazwyczaj nie muszą być reklamowane, gdyż są krótkookresowe i ograniczone co do środków przeznaczonych na akcje. Zazwyczaj występują pod hasłem ‘leasing 100%’. Innymi słowy leasingodawca woli ‘rozdać’ pieniądze klientom i właściwie wypromować się na rynku, niż przeznaczyć je na zapłatę podatku do US (oczywiście w uproszczeniu).

  3. koszty ukryte w cenie pojazdu.
   Oferty salonowe rządzą się swoimi prawami i żaden klient nie jest w stanie sprawdzić jakie dofinansowanie leasingodawca otrzymuje ze strony producenta pojazdów. Oferty 105% są jak najbardziej możliwe, ale jak wskazaliśmy w pkt a), nikt nie zamierza do tego dopłacać. Tym bardziej producent pojazdów, któremu także zależy na zysku.

   Jeśli zatem wyprodukowanie pojazdu kosztuje 100.000 PLN a cena w salonie wynosi 130.000 PLN to okazuje się, że skuteczniejszą zachętą jest np. leasing 105% niż upust 10.000 PLN na cenie tego pojazdu. Zatem jeśli przybywa jakiegoś modelu na stanach magazynowych importera/producenta można zastosować promocję np. 100% w leasingu, która cechuje się wyższą skutecznością w myśl ‘wow, dostaję coś za darmo!’. Oczywiście importer nie mógłby dopłacać tyle z własnych środków (wypracowanego zysku), dlatego za takie promocje płaci kto? …. oczywiście klient, tyle że w cenie pojazdu 😊.

  Podsumowując tę część.

  PORÓWNANIE OFERT KREDYTU JEST ŁATWE WYSTARCZY ZNAC WYSOKOSĆ RATY.
  SPRAWDZAJĄC OFERTY LEASINGU SUGERUJEMY ZWRACAĆ UWAGĘ NA:

  - czy wszystkie koszty są zawarte w racie, jeśli nie – które są płatne poza ratą?
  - czy do leasingu i do raty jest doliczone ubezpieczenie Life, ile kosztuje?
  - czy do leasingu i do raty jest doliczone ubezpieczenie GAP, ile kosztuje?
  - czy do leasingu i do raty jest doliczone ubezpieczenie NNW, ile kosztuje?
  - czy do leasingu i do raty jest doliczone ubezpieczenie komunikacyjne AC/OC, ile kosztuje?
  - czy do leasingu i do raty jest doliczone ubezpieczenie Assistance, ile kosztuje?
  - czy do leasingu i do raty jest doliczony koszt prowadzenia rachunku bankowego, ile kosztuje?
  - czy do leasingu i do raty jest doliczony koszt kart kredytowych / debetowych, ile kosztuje?
  - czy do leasingu i do raty są doliczone inne usługi obligatoryjne lub fakultatywne, ile kosztują?
  - jakie są warunki i koszty spłaty leasingu / wykupu pojazdu przed założonym terminem?
  - jakie są najważniejsze koszty zawarte w tabeli opłat, np. zgoda na wyjazd za granicę, wskazanie użytkownika na polecenie służb, etc.?

  Z powyższej treści może wynikać obraz naszego gorszego stosunku do leasingu jako formy finansowania. Nie chcemy aby odbierano nas jednostronnie. Leasing niewątpliwie ma mnóstwo zalet. Ujawniają się one głownie w firmach posiadających dużo pojazdów, zarządzających flotami, gdzie koszty tego zarządzania są dużo niższe przy korzystaniu z leasingu. Monitoring pojazdów, łatwość zabudżetowania kosztów, możliwość wliczenia w raty assistance, serwisu, napraw, pojazdów zastępczych, itd. Innym słowem traktowanie pojazdów jako narzędzi pracy w firmie i łatwość zarządzania flotą.

  W naszej skromnej opinii nie dotyczy to indywidualnych przedsiębiorców kupujących samochód osobowy na potrzeby własne. Nasz artykuł przeznaczamy właśnie takim klientom, którzy stanowią znakomitą większość naszych klientów.

  DRUGA CZĘŚĆ NASZEGO OPRACOWANIA

  PONIŻEJ DOKONALIŚMY PRÓBY PORÓWNANIA KREDYTU I LEAISNGU W ASPEKCIE ‘KTÓRY TAŃSZY’. ABY UPROŚCIĆ ANALIZĘ PODATKOWĄ, DO PORÓWNAIA WZIĘLIŚMY SAMOCHÓD CIĘŻAROWY


  Wyliczenia są prawidłowe ale celowo przedatowane aby nie stanowiły reklamy.

  Naszą analizę zaczniemy od przypomnienia przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują kredyty i umowy leasingu. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 857) reguluje zasady udzielania leasingu. Jest to de facto ustawa zmieniająca treść Kodeksu Cywilnego, co oznacza że umowa leasingu jest zawierana na podstawie wspomnianego kodeksu. Z kolei kredyt może być udzielony wyłącznie przez bank, co powoduje iż tylko sprawdzona instytucja, która uzyskała licencję Komisji Nadzoru Finansowego może zajmować się udzielaniem kredytów w Polsce. Ponadto kredyty dla przedsiębiorstw są regulowane w głównej mierze dwiema ustawami, tj. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. – tzw. ustawa antylichwiarska. Ta druga mówi o tym, że maksymalne odsetki w stosunku rocznym nie mogą przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Przy obecnym poziomie tej stopy wynoszącym ok. 2,5%, maksymalne odsetki wynoszą ok. 10% w skali roku.

  Z powyższego wynika, że umowa leasingu, jak każda umowa cywilno prawna zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami podlega daleko idącej dowolności. Jeśli dwie strony umówią się na takie a nie inne zapisy umowy, jej treść jest dla obu stron wiążąca. Z kolei zasady udzielania kredytów zostały przez ustawodawcą wpisane w stosunkowo sztywne ramy. W praktyce oznacza to tylko tyle, że w przypadku kredytu, ustawodawca w pewnym sensie chroni osoby reprezentujące przedsiębiorcę, którym zdarza się, iż nie czytają podpisywanych przez siebie umów. Z drugiej strony rynek sam szybko weryfikuje ofertę leasingu czy kredytu oraz uczciwość firmy wobec klientów. Powoduje to, iż nieetyczne praktyki ze strony banku czy leasingodawcy praktycznie nie występują.

  Który tańszy

  Czynnikiem decydującym o wyborze formy finansowania są najczęściej związane z nią koszty. Dla różnych osób niskie koszty będą oznaczały coś innego. Może to być najniższe oprocentowanie nominalne, niska prowizja lub opłata przygotowawcza. Poza kwestią kosztów, atrakcyjność leasingu lub kredytu może wynikać np. z możliwości płacenia najniższej raty, bez względu na okres finansowania lub dokonania jak najmniejszej wpłaty własnej. Zazwyczaj oferta leasingowa charakteryzuje się niższym oprocentowaniem od oferty kredytu. Starając się na szybko logicznie wyjaśnić tę zależność, wydaje się ona pewną niekonsekwencją. Jak bowiem firma, która nie może handlować pieniędzmi na rynku międzybankowym oraz zmuszona jest do celów prowadzenia swojej akcji leasingowej pozyskiwać środki z banku, może sprzedawać swoje pieniądze taniej od banku? Wyjaśnienie znajdzie się już w następnym akapicie. Do celów dalszego porównania wzięliśmy za przykład oferty finansowania zakupu nowego samochodu ciężarowego, o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, w cenie 100.000 PLN netto. Wybór ten jest nieprzypadkowy. Po pierwsze, niemal każda firma w Polsce, bez względu na charakter prowadzonej działalności, posługuje się pojazdami. Po drugie, zasady odliczeń podatkowych przysługujące przy zakupie samochodu przez podmiot gospodarczy są specyficzne i dlatego warto wyjaśnić je szczegółowo. Zakup niemal każdego innego środka trwałego, tj. przekraczającego wartość 3.500 PLN netto, zezwala na jego amortyzację i odliczenie całego VAT-u. W przypadku samochodów jest jednak inaczej. Dla naszych potrzeb przyjęliśmy wpłatę własną w wysokości 20%, okres finansowania wynoszący 5 lat i jednoprocentowy wykup w leasingu. Bezpośrednie porównanie ofert wygląda następująco[1].

  LeasingKredyt
  Cena pojazdu brutto123.000 PLN123.000 PLN
  Wpłata własna brutto24.600 PLN24.600 PLN
  Okres finansowania59 miesięcy60 miesięcy
  Rata2.137,37 PLN2.144,25 PLN
  Wykup1.230 PLNnie występuje
  Oprocentowanie123,52%8,99% rocznie
  Koszty całkowite28.924,83 PLN30.255,00 PLN
  Amortyzacja

  Dlaczego leasingodawca wycenia swoje środki taniej od banku, od którego pożycza pieniądze? Przyczyna leży w amortyzacji. Pamiętajmy, że kupując „nasz samochód” w leasingu, ten samochód wcale do nas nie należy. Skutkiem tego jest fakt, że odpisy amortyzacyjne księgowane są przez właściciela pojazdu, czyli leasingodawcę i stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu. Bardzo duże odpisy amortyzacyjne z tytułu setek lub tysięcy pojazdów, za które de facto płacą klienci firm leasingowych, powoduje że firmy te znacznie ograniczają swoje podatki dochodowe. Zatem, przy leasingu nie możemy amortyzować pojazdu, który odpłatnie użytkujemy. W przypadku kredytu sprawa amortyzacji wygląda inaczej. Finansując kredytem zakup naszego przykładowego samochodu otrzymamy fakturę i będziemy mogli go amortyzować. Ponieważ nasz przykładowy pojazd jest nowym samochodem ciężarowym, będziemy mieli do wyboru dwie drogi amortyzacji. Pierwsza, standardowa droga to amortyzacja liniowa. Przez 60 miesięcy dokonujemy odpisów amortyzacyjnej w kwotach stanowiących 1/60 wartości faktury netto miesięcznie. W naszym przypadku będzie to kwota:

  100.000 PLN / 60 = 1.666,67 PLN


  Będziemy ją zaliczali w koszty prowadzenia działalności w każdym z najbliższych 60 miesięcy. Druga droga to amortyzacja jednorazowa. Jej stosowanie jest ograniczone do tzw. małych podatników, tj. tych u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym, wyrażonej w złotych, kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (Dz. U. 2009, nr 69, poz. 587). Niemniej jednak, jeśli możemy z tego rozwiązania skorzystać, to w miesiącu kiedy pojawi się w naszej firmie faktura zakupu, dokonujemy odpisu amortyzacyjnego w pełnej kwocie netto z faktury, czyli w naszym przypadku 100.000 PLN (do limitu 50.000 EUR maksymalnych odpisów w trakcie roku obrotowego). Takie posunięcie powoduje, że większość małych firm jeszcze przez kilka lub kilkanaście miesięcy nie odprowadza do US podatku dochodowego. Amortyzacji jednorazowej nie można zastosować na okoliczność nabywania samochodu osobowego, tj. takiego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Urzędy skarbowe kwestionowały także zastosowanie tej zasady przy zakupie motocykla, co sprawiło iż amortyzacja jednorazowa jednośladu już nie występuje.

  W analizowanym przez nas przypadku wysokość możliwej do uznania amortyzacji będzie wyglądała następująco.

  LeasingKredyt
  Amortyzacjabrak100.000 PLN


  Należy jednak pamiętać, że stosując amortyzację liniową, odpisy amortyzacyjne będziemy stosowali teoretycznie przez 5 najbliższych lat, co pociąga za sobą konieczność uwzględnienia wartości pieniądza w czasie i rzeczywisty wpływ odpisów amortyzacyjnych na podatki przedsiębiorstwa będzie z biegiem czasu coraz mniejszy

  Oprocentowanie

  Zdarzają się klienci, którzy bez analizy całokształtu oferty interesują się wyłącznie oprocentowaniem kredytu bądź leasingu. Wyłącznie na podstawie wysokości tego parametru podejmują decyzję o wyborze oferty. Proszę zwrócić uwagę na wysokość podawanego oprocentowania w leasingu. W naszym przypadku wartość ta wynosi 123,52% w skali 5 lat. Oznacza to, że chcąc obliczyć całkowity koszt związany z zaciągnięciem leasingu wystarczy cenę auta, tj. 123.000 PLN pomnożyć przez 1,2352. W wyniku tego działania otrzymamy wartość 151.929,60 PLN. Tyle zapłacimy za usługę i taką też kwotę podaje w swojej ofercie leasingodawca. Mało kto zwraca jednak uwagę, że oprocentowanie to policzone jest z uwzględnieniem wkładu własnego, tj. części którą klient wykłada z własnej kieszeni. Innymi słowy, prezentując w ten sposób koszt leasingu, lesingodawca wskazuje iż nalicza odsetki od naszej gotówki, którą wpłacamy w momencie zaciągania leasingu (wpłata własna) oraz wartości wykupu. Nie do końca jest to prawdą, gdyż wina za „atrakcyjne” oprocentowanie leasingu leży w przedstawianiu tej wysokości odnosząc się do całkowitej ceny pojazdu brutto. W naszym przypadku potrzebujemy od firmy finansującej wsparcie w zakupie pojazdu w kwocie 98.400 PLN, gdyż 24.600 PLN mamy i wpłacamy tę kwotę jako udział własny. Gdybyśmy kwotę 98.400 pomnożyli przez wspomniane 123,52%, które w ofercie stanowi koszt leasingu, otrzymalibyśmy kwotę 121.543,68 PLN. Całkowite koszty powinny wynieść wówczas:

  121.543,68 PLN – 98.400 PLN = 23.143,68 PLN.


  Niestety tak nie jest. Nasz koszt to niemal 29.000 PLN. Ile zatem naprawdę kosztuje nas leasing, który reklamuje się oprocentowaniem wynoszącym 123,52%. Wiemy, że całkowite koszty naszego leasingu to kwota 28.924,83 PLN (59 rat leasingowych + wykup – kwota finansowania). Odnosząc to do kwoty, którą uzyskujemy od leasingodawcy, tj. 98.400 PLN okazuje się, że procentowo ujęty w ten sposób koszt leasingu wynosi 129,39%.

  W przypadku kredytu sprawa wyliczenia kosztów związanych z odsetkami, jak również kosztów całkowitych wydaj się prostsza. Bez względu na to, jakie składniki zawiera oferta kredytowa, wystarczy pomnożyć wysokość raty przez liczbę miesięcy i porównać wynik do kwoty podlegającej finansowaniu. W naszym przypadku będzie to:

  2.144,25 PLN x 60 = 128.655,00 PLN

  Wynik powyższego mnożenia odnosimy do kwoty finansowania, tj. 98.400 PLN. Stosując wyliczenie podobne jak do tego, stosowanego w ofertach leasingowych, po naszej korekcie, otrzymamy wskaźnik 130,74%. Jak widać, obydwie formy finansowania kosztują finalnie bardzo podobnie. Należy pamiętać, że praktycznie wszystkie oferty kredytowe zawierają w sobie prowizję. W dzisiejszych realiach rynkowych nie zdarza się, aby prowizja kredytowa przy zakupie pojazdu była płatna gotówką. Jest po prostu wliczona w raty kredytowe, tak jak w naszym przykładzie. Jeśli jednak spotkamy się z żądaniem od sprzedawcy kredytu prowizji bankowej w gotówce, warto się jeszcze raz poważnie zastanowić przez złożeniem podpisu na umowie i sprawdzić inne oferty. Pamiętajmy także, że wysokość przedmiotowej prowizji dla osób fizycznych reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim, a jej maksymalna wysokość w myśl tej ustawy wynosi w zależności od wahających się stóp ok 10%. Najczęściej stosowana jest przez banki w przedziale 5% - 10%. Niestety ustawa ta nie obejmuje podmiotów gospodarczych, co pozwala bankom na stosowanie w przypadku przedsiębiorców wyższych prowizji niż przytoczone 5% - 10%. Istnieje oczywiście możliwość negocjacji jej wysokości, a elastyczność negocjacyjna drugiej strony rośnie wraz z wysokością kredytu.

  Koszty

  Przy zakupie samochodu w leasingu można uznać kilka kosztów. W tej formie finansowania w ciężar kosztów wpisujemy wysokość raty leasingowej netto, umieszczając ją w rachunku zysków i strat jako koszty działalności operacyjnej. Mamy zatem stały koszt przez cały okres leasingu. W naszym przypadku jest to wartość 1.737,69 PLN miesięcznie. Na koniec umowy leasingu pojawi nam się jeszcze koszt w wysokości 1.000 PLN stanowiący wartość wykupu netto. Przechodząc do kosztów jakie ponosimy przy zaciąganiu kredytu, stanowią je odsetki od kredytu oraz prowizja. Zazwyczaj zaciągane są kredyty w ratach równych, co skutkuje tym że odsetki są zmienne a ich wysokość różni się od siebie w każdym miesiącu spłaty. Niemniej jednak można wyliczyć wysokość wszystkich odsetek, jakie zapadną w analizowanym przez nas przypadku. Przy założeniu, że bank pobierze od nas 5% prowizji, wysokość wszystkich kosztów finansowych w kredycie, tj. odsetek i prowizji, wyniesie 25.335,00 PLN (odsetki) + 4.920,00 PLN (prowizja) co równa się 30.255,00 PLN

  LeasingKredyt
  Koszty123.524,30 PLN30.255,00 PLN


  Należy także pamiętać, że od pewnego czasu firmy leasingowe zamiast księgować pierwszą wpłatę jako tzw. opłatę wstępną, robią to traktując te środki jako pierwszą ratę leasingową. W momencie gdy interpretacje urzędów skarbowych zakazały traktowania opłaty wstępnej jako kosztu, leasingodawcy stosunkowo prostym fortelem obeszli przedmiotowy zakaz. Kwota kosztów finansowych związanych z leasingiem, widniejąca w powyższej tabeli zawiera zatem 59 rat leasingowych, wpłatę własną oraz wykup. Wszystkie wartości netto.

  VAT

  Obecnie od pojazdu osobowego można odliczyć 50% VAT. W całości VAT od zakupu można natomiast odliczyć od:
  • pojazdów innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (samochód inny niż osobowy o dopuszczalnej ładowności równej 3,5 t nie daje pełnego prawa odliczenia VAT),
  • pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
  • pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których część do przewozu ładunków jest dłuższa od części do transportu osób (miejscem podziału jest trwała przegroda, ściana), długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
  • pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
  • pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi o przeznaczeniach specjalnych,
  • pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.


  W analizowanym przez nas przypadku mamy do czynienia z samochodem ciężarowym, więc zarówno przy zakupie w leasingu, jak również w kredycie mamy możliwość odliczenia całego podatku VAT. Zasady odliczania wspomnianego VAT-u wyglądają jednak inaczej w leasingu a inaczej w kredycie.

  W leasingu odliczenie VAT-u mamy rozłożone w czasie. W tzw. pierwszej racie leasingowej, zwanej wcześniej opłatą wstępną odliczymy 4.600 PLN. Dokonamy tego w miesiącu, w którym została wystawiona nam faktura z pierwszą ratą. Pozostały VAT, w równych kwotach 399,67 PLN do końca kontraktu, będziemy odliczali przez kolejne 59 miesięcy. Na koniec okresu leasingu odliczymy jeszcze 230 PLN przy opłacie za wykup.

  W przypadku kredytu, otrzymujemy fakturę na naszą firmę na cały pojazd, dlatego też cały VAT, czyli 23.000 PLN odliczamy w miesiącu, w którym nabyliśmy pojazd fakturą.

  Warto w tym momencie wspomnieć o wartości pieniądza w czasie, który zwłaszcza w przypadku leasingu działa na naszą niekorzyść. Gdybyśmy teoretycznie zdyskontowali kwotę VAT-u, czyli 23.000 PLN inflacją (3,6%) zanotowaną w teoretycznym okresie w przeszłości, wartość ta po 5 latach wynosi:


  Można to zobrazować następującym wykresem  Pamiętajmy jednak, że wykres nie odzwierciedla naszego przykładu a jedynie obrazuje liniowy spadek realnej wartości kapitału, w oparciu o stopę inflacji. W naszym przykładzie spadek wartości realnej kapitału, jaki uzyskamy z odpisów VAT-u będzie mniejszy z dwóch powodów. Po pierwsze co miesiąc będziemy odpisywali część VAT-u co spowoduje, że inflacja będzie działała niekorzystnie na stale malejący kapitał. Po drugie odpisy VAT-u w przypadku leasingu są nieco większe, gdyż koszt leasingu wyrażony ratą leasingową jest wyższy niż koszt samego pojazdu. Suma możliwego do odliczenia podatku VAT w obu wariantach finansowania przedstawia się następująco.

  LeasingKredyt
  Odliczenie VAT27.670,57 PLN w 5 lat23.000 PLN jednorazowo


  Wcześniejsza spłata

  Niejednokrotnie przedsiębiorstwa, które zaciągną kredyt lub leasing na okres 60 miesięcy nie użytkują pojazdów tak długo i dokonują wcześniejszych spłat. Relatywnie popularnym stało się ostatnio także nabywanie pojazdów poprzez zaciąganie kredytu w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego, aby przed urzędem skarbowym wykazać mniejszy dochód. Posiłkowanie się w tych sytuacjach kredytem likwiduje ryzyko zwrócenia się ze strony US z pytaniem skąd firma wzięła na ten zakup środki. Na początku kolejnego roku kredyt zostaje w całości spłacony. Celowo piszę w tym miejscu o kredycie, gdyż większość postępujących w ten sposób przedsiębiorców wie, że wcześniejsza spłata leasingu wiąże się z wyższymi kosztami. W tym momencie po raz kolejny należy odwołać się do ustawodawstwa, które rygorystycznie wskazuje w jaki sposób wcześniejszą spłatę zobowiązania mają obsługiwać banki. Wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa w każdym momencie. Bank nie może odmówić wcześniejszej spłaty, ani częściowej ani całkowitej. Wszystkie odsetki od spłacanego przed terminem kapitału anulują się. W przypadku kredytów dla nie-konsumentów, prowizja za wcześniejszą spłatę może być ustalana dowolnie przez bank. Średnia rynkowa wskazuje, że są to zazwyczaj wartości rzędu 0% – 2%. Są jednak na rynku banki, które za całkowitą spłatę kredytu dla firm, pobierają prowizję w wysokości 6% spłacanego kapitału. W analizowanym przez nas przypadku, zarówno spłata częściowa, jak również spłata całkowita kosztuje 100 PLN. Z opłatą tą wiąże się opłata za aneks do umowy i takiego tytułu należy szukać w tabeli opłat i prowizji, sprawdzając tę wartość przez podjęciem decyzji o wyborze banku finansującego.

  W przypadku leasingu spłata w ciągu pierwszych 24 m-cy jest nieopłacalna, gdyż leasingodawca doliczy do spłaty wszystkie niezapadłe odsetki zaplanowane do końca trwania umowy leasingu. Aby spełnić znamiona umowy leasingu należy dokonać odpisów amortyzacyjnych na min. 60% normatywnej stopy amortyzacji. W przypadku pojazdów samochodowych nie nastąpi to wcześniej niż po 24 m-cach. Zatem zerwanie umowy leasingu ze strony klienta wcześniej niż po 24 m-cach sprawia, że leasingodawca musi wyksięgować odliczone do tej pory odpisy amortyzacyjne i potraktować je jako przychód.

  Na wniosek klienta, leasingodawca zazwyczaj pozytywnie rozpatruje wniosek o wcześniejszą spłatę samego kapitału po tym okresie i jednocześnie anuluje pozostałe odsetki. Jeśli przeprowadzimy symulację wcześniejszej spłaty naszego przykładowego leasingu po 1,5 roku trwania umowy, będziemy musieli zapłacić wszystkie raty, wraz z odsetkami do końca założonego pierwotnie okresu. Upraszczając, bez względu na to czy będziemy spłacali przez kolejne 4,5 roku zgodnie z harmonogramem, czy spłacimy leasing wcześniej za 4,5 roku z góry – koszt jaki poniesiemy będzie dokładnie taki sam. Kwotę, jaką będziemy w naszym przypadku musieli zapłacić przy wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu i leasingu po 18 miesiącach, ilustruje poniższa tabela.

  LeasingKredyt
  Spłata po 3 latach88.139,59 PLN77.021,04 PLN


  Niestety zasada wcześniejszej spłaty leasingu wraz z odsetkami z góry, dotyczy także przypadków szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.

  Formalności

  Nie zawsze o atrakcyjności kredytu lub leasingu decyduje najniższe oprocentowanie, prowizja czy wysokość raty. Zauważalny odsetek właścicieli, zwłaszcza małych firm, oczekuje iż wniosek o kredyt lub leasing na zakup samochodu, zostanie rozpatrzony w tzw. procedurze uproszczonej. Oznacza to, że nie trzeba przedstawiać bankowi lub firmie leasingowej PIT-ów, CIT-ów, F-01 ani zaświadczeń z ZUS i US o nie zaleganiu z płatnością składek i podatków. W okolicznościach dbania o wysoki poziom kosztów w firmie, nabiera na znaczeniu możliwość zastosowania procedury uproszczonej, polegającej na podawaniu wyników finansowych w postaci oświadczenia. Na skutek rekomendacji KNF banki nie mogą stosować procedur uproszczonych, dlatego większość holdingów bankowych uruchomiło produkt jakim jest pożyczka leasingowa, która jest odpowiednikiem kredytu w każdym aspekcie, jednocześnie pozwalając cieszyć się procedurą uproszczoną. W leasingu również można liczyć na uproszczone procedury weryfikacji wniosków. Jeśli klient zaciąga w danej firmie kolejny leasing, procedura uproszczona jest stosowana znacznie częściej. Ponadto procedury uproszczone są stosowane o wiele częściej przez leasingodawców, gdy klient dokonuje większych wpłat własnych, np. 30% – 40%.

  Zaletą leasingu w oczach klienta, może być fakt, iż zobowiązanie z tego tytułu nie widnieje w Biurze Informacji Kredytowej ani w Biurze Informacji Gospodarczej. Oznacza to, że miesięczne obciążenia leasingowe nie wpływają na zdolność kredytową, w przypadku konieczności zaciągnięcia kolejnego zobowiązania, np. kredytu hipotecznego. Oczywiście we wnioskach kredytowych i leasingowych pojawiają się pola z pytaniami o zobowiązania z tytułu leasingu, lecz ich rzetelne wypełnianie leży w gestii wnioskodawcy i nie ma realnej możliwości ich weryfikacji. Pojazdy użytkowane w leasingu nie podlegają również windykacji. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy obawiają się działań swoich wierzycieli mogą bez obaw poruszać się takimi pojazdami. Satyrycznie rzecz ujmując, mogą na spotkania z komornikiem jeździć luksusowym autem klasy premium.

  Biuro księgowe

  Zarówno teoretycy jak i praktycy rynku finansowego w Polsce, rzadko poddają badaniom czynniki pozafinansowe, które wpływają na wybór formy finansowania zakupu pojazdów w firmie? Istnieje teza, że w przypadku większości małych i jednoosobowych firm, tym czynnikiem jest sugestia biura księgowego. O ile duże, profesjonalne biura księgowe doradzają swoim klientom biorąc pod uwagę zastosowanie pojazdu, przewidywane zużycie, zdolność klienta do wcześniejszej spłaty, bieżącą sytuację płatności VAT-u czy strukturę bilansu o tyle mniejsze biura patrzą na zagadnienie przez pryzmat nakładu własnej pracy jaką będą musiały włożyć przy rozliczaniu takiego finansowania. Z tego punktu widzenia o wiele łatwiejszym do rozliczeń jest leasing, gdyż księgujemy tylko stałą wartość netto raty leasingowej w ciężar kosztów operacyjnych oraz stały VAT z tej raty jako VAT naliczony. W przypadku kredytu trzeba pamiętać aby prowadzić amortyzację środka trwałego, zarządzać poziomem VAT-u naliczonego i kompensować go z VAT-em należnym, pamiętać o odliczeniu prowizji oraz co miesiąc sprawdzać wysokość odsetek, gdyż są zmienne a stanowią koszt finansowy. Dlatego najczęściej małe biura księgowe sugerują leasing a gdy księgowość prowadzi ktoś z rodziny zainteresowanego lub jest to duże biuro, przed wydaniem sugestii dokonuje dokładnego rozpoznania okoliczności według listy powyżej poruszonych zagadnień.


  Podsumowanie

  Jak widać z powyższej, krótkiej analizy, kwestia zagadnienia zawężonego do zwrotu „kredyt czy leasing” nie jest ani prosta ani nie posiada jednoznacznej odpowiedzi. Wybór metody finansowania zakupów i inwestycji w firmie powinien być poprzedzony analizą księgową, zwłaszcza poziomów płaconych podatków i spodziewanych przychodów.

  Ciekawą z praktycznego punktu widzenia, może okazać się przedstawiona poniżej tabela zbiorcza zawierająca wszystkie poniesione koszty w ciągu pierwszych 3 latach finansowania, przy założeniu całkowitej wcześniejszej spłaty po 3 latach od momentu zakupu pojazdu. Praktyka zawodowa wskazuje, iż najczęściej w ciągu 3 lat od zakupu nowego pojazdu pojawia się potrzeba jego wymiany. Ta potrzeba pociąga zazwyczaj za sobą konieczność sprzedaży dotychczas użytkowanego pojazdu i przeznaczenia uzyskanych środków na wpłatę własną przy zakupie kolejnego pojazdu.

  LeasingKredyt
  Amortyzacja (do odliczenia)0 PLN60.000 PLN
  Koszty (do odliczenia)82.557 PLN25.726 PLN
  VAT (do odliczenia)14.058 PLN23.000 PLN
  SUMA96.615 PLN108.726 PLN


  Przedstawiona powyżej argumentacja, mogłaby sugerować iż dla większości przedsiębiorców, korzystniejszą formą finansowania jest kredyt. Proszę pamiętać, iż powyższe kalkulacje wyglądałyby zupełnie inaczej, gdybyśmy założyli np. 40% wpłaty własnej i 2 letni okres finansowania w leasingu. Wówczas możliwe do dokonania odpisy VAT-u i kosztów finansowych w leasingu nastąpiłyby znacznie szybciej.

  Kiedy zatem skłaniać się do leasingu, a kiedy do kredytu? Odpowiedź może kryć się nie tylko w suchych kalkulacjach finansowych ale także w charakterze nabywanego środka trwałego. Musimy pamiętać, że w przedstawianym powyżej przypadku, finansowanie miało na celu zakup samochodu. Dlatego właśnie pytanie, jaki pojazd, jego rodzaju, typu, zastosowania, czy stawiane mu wymagania, częstokroć mają większy wpływ na wybór metody finansowania niż rachunek możliwych odliczeń i kosztów. Podobnie mogą wyglądać rozważania w przypadku zakupu innych środków trwałych. Wracając do przykładu samochodu można zasugerować, że pojazdy relatywnie drogie, służące właścicielowi lub kadrze zarządzającej w czasie finansowania oraz po jego zakończeniu, częściej nabywane są w kredycie. Właściciel woli samodzielnie decydować kiedy spłaci kredyt, gdzie ubezpieczy pojazd, jakie tablice rejestracyjne będzie miało jego auto czy w jaki sposób je amortyzować. Z kolei pojazdy, które kupowane są w większych ilościach lub mogą podlegać szybkiemu zużyciu, częściej kupowane są w leasingu. Ten rodzaj finansowania pozawala założyć, iż po 3 – 4 latach samochody nie zostaną wykupione tylko oddane do leasingodawcy w celu wymiany firmowej floty. Ponadto, rozwijające się usługi dodatkowe przy leasingu lub wynajmie długoterminowym pojazdów, pozwalają managerowi na bardziej elastyczne zarządzanie czasem pracy podwładnych. Mowa o pojazdach zastępczych na czas naprawy, uwzględnieniu w racie wymiany opon, akumulatora, wycieraczek, dokonywanie przeglądów czy pakiet assistance.


  Artur Biedroń


  [1] Przedstawione oferty są kalkulacjami rzeczywistymi dokonanymi przez Getin Leasing S.A. oraz Alior Bank S.A.
Copyright © 2019 ALTA